L'any 2020 va marcar un abans i un després a en l’àmbit social en molts sentits. Les relacions interpersonals i la manera de relacionar-se es van veure afectades pel distanciament físic establert per la crisi sanitària del Covid-19. Això es va traslladar a molts altres nivells, com el comercial, que va obligar moltes empreses a digitalitzar-se a marxes forçades per a poder fer front a la pandèmia.

La digitalització de les empreses ha suposat un canvi accelerat en el paradigma mercantil. El que anava a ser el futur s'ha convertit ja en present, influint de manera directa en la relació entre client i empresa. El creixement de l'economia digital resultat de la pandèmia ens ha portat a un escenari en el qual les empreses amb presència a internet han reduït dràsticament el contacte personal i la proximitat amb els usuaris, fenomen conegut com a Low Touch Economy. Les empreses comencen a ser conscients d'aquest distanciament i estan començant a desenvolupar estratègies que els ajudin a recuperar la proximitat amb el seu client potencial.

Els usuaris de la xarxa ja no són mers consumidors passius, ara exerceixen un rol més determinant, aportant la seva experiència i opinió com a clients, servint de guia per a la resta de la comunitat de consumidors. Això els converteix en co-creadors i fins i tot en ambaixadors de marca. Això fa que l'experiència d'usuari s'hagi convertit en un valor diferencial dins del panorama del món digital. Les empreses ja no sols han de basar la seva estratègia en paràmetres com el preu o la qualitat, sinó que han d'apostar per una estratègia omnicanal hiperpersonalizada, més pròxima a l'usuari. Aquest és el concepte que adoptem a eDiversa Group.

Una de les nostres prioritats és potenciar el Customer Journey, és a dir, fer que el recorregut que realitza un usuari des que ens coneix fins que contracta un servei resulti el més enriquidor possible. Les nostres solucions són productes complexos que requereixen informació complementària per a comprendre'ls íntegrament. Això ens porta a ser plenament conscients de la importància d'acompanyar a l'usuari d'una forma més personalitzada i pròxima, per tal de resoldre els dubtes específics que a aquest li sorgeixin.

L'experiència de l'usuari es pot treballar i s’ha de treballar a molts nivells. A eDiversa Group tractem cada projecte com a únic, promovent la comunicació bidireccional en tot moment, des d'abans fins i tot de començar el desenvolupament i posada en marxa. El nostre equip de Projectes s'encarrega de donar forma i planificar cadascun dels detalls del producte de manera personalitzada amb el client. Una vegada el projecte està completament desenvolupat i actiu, continuem oferint assistència continuada a través de l'equip de Suport Tècnic. A més, des de l'inici, el nostre equip d'Atenció al Client està pendent dels suggeriments i millores plantejades pels usuaris, acompanyant-los en el seu camí amb nosaltres. Creiem en la importància de les connexions duradores i apostem per elles.

Connectar, personalitzar i col·laborar amb els nostres usuaris, són algunes de les accions per les quals apostem a eDiversa Group. Som una empresa connectada amb el client, ja que donem una gran importància a les relacions interpersonals i el fet de saber posar-se en el lloc de l'usuari.