eDiversa

La nostra
Plataforma

La nostra plataforma_

La plataforma d'eDiversa Group s'ha construït amb els estàndards tecnològics més avançats i multiplica la capacitat de connexió dels nostres clients.

La tecnologia utilitzada en cadascun dels processos que configuren la nostra plataforma de serveis és pròpia, la qual cosa ens atorga una enorme flexibilitat a l'hora de desenvolupar solucions específiques per a resoldre les necessitats concretes dels nostres clients.

Compatible i flexible_

La plataforma d'eDiversa Group suporta la majoria dels estàndards utilitzats actualment per a l'intercanvi electrònic de documents i de missatgeria electrònica, tant nacionals com internacionals, i està preparada per a incorporar els que s'implantin en el futur.

Especialistas en entorns EDI, Factura Electrònica, SII, etc... a més ens adaptem a qualsevol format propietari o específic que necessitin intercanviar els nostres clients.

La nostra Plataforma_

Una completa infraestructura d'interconnexions connecta la nostra plataforma al món.

Aquesta completa infraestructura d'interconnexions possibilita que els nostres clients puguin intercanviar missatges electrònics amb tots els seus interlocutors, amb independència de la xarxa a la qual estiguin connectats i de l'estàndard que utilitzin. Un únic proveïdor tecnològic per a totes les seves necessitats.

Connectats a altres xarxes EDI, tant nacionals com internacionals, plataformes de facturació electrònica, plataformes e-commerce sectorials, Punts Generals d'Entrada de Factures electròniques (PGEF) de les administracions públiques, FACeB2B, AEAT, etc…

Versàtil_

La plataforma d'eDiversa Group es connecta utilitzant qualsevol protocol de comunicació estàndard existent com FTP, SMTP, OFTP1, OFTP2, AS2, Web Service, X400...

A més dels esmentats, a eDiversa Group tenim la flexibilitat per a incorporar els que el mercat i els nostres clients requereixin en el futur.