Solució

Desenvolupaments
Digitals a Mida

06

“La idea no és viure per sempre, és crear alguna cosa que sí que ho faci”

Andy Warhol

cita

Desenvolupaments Digitals a Mida_

Entenem per Desenvolupaments Digitals a Mida tot aquell desenvolupament informàtic que no és estàndard i que, per tant, no es pot adquirir directament a través d'una aplicació ja desenvolupada. Són projectes que requereixen d'una planificació, una implementació i, moltes vegades, un manteniment. Amb aquest tipus de projecte podem desenvolupar llocs web complexos, aplicacions mòbils híbrides, plataformes i entorns digitals.

La digitalització d'una empresa no consisteix únicament en tenir presència a Internet mitjançant una pàgina web o una App. Tota la cadena de valor d'una companyia és susceptible de ser informatitzada i tecnificada. Amb això, les empreses es serveixen de la digitalització per a economitzar recursos i agilitzar processos. Les plataformes i entorns digitals són eines que aporten eficiència a tota la cadena de valor.

Què solucionen els Desenvolupaments Digitals a Mida?_

La capacitació tecnològica de les empreses és la clau de l'èxit per als nous reptes empresarials als que s'enfronten tots els sectors.

Els Desenvolupaments Digitals s'han convertit en eines essencials per a l'òptim funcionament de les empreses. A través de les plataformes tecnològiques es poden realitzar accions relacionades amb els clients com promocionar els productes i serveis (màrqueting), vendre'ls (ecommerce), buscar nous clients (lead generation), recopilar dades sobre clients (CRM), gestionar possibles incidències (ticketing) o gestionar reserves (booking).

També són de gran ajuda en quant a la productivitat de les empreses, la qual es veu incrementada gràcies a la possibilitat de gestionar grans grups de treball (intranets), control d'estoc i vendes (softwares de gestió) o a la integració amb ERPs, entre altres.

El teu projecte digital ha quedat obsolet?

T'ajudem a crear un projecte digital únic ajustat a les necessitats del teu negoci i pensat per a poder adaptar-se a les innovacions del mercat.

Solucions dels Desenvolupaments Digitals a Mida d’eDiversa Group_

A eDiversa Group, a través de la nostra nova companyia Omatech, estudiem les necessitats tecnològiques de la teva empresa i les traduïm en projectes digitals que els donin resposta.

La metodologia de treball consisteix en un procés de quatre fases diferenciades:

Fase 1: Anàlisi de les necessitats del client i detecció dels objectius del projecte.
Fase 2: Creació d'entorns pensant en l'estètica i la usabilitat. Disseny d'espais únics que resultin atractius per a l'usuari i que compleixin amb els objectius plantejats pel client.
Fase 3: Desenvolupament de la plataforma tecnològica més adequada per al projecte, sempre pensant en la seva escalabilitat i en l'adaptabilitat per un mercat en constant evolució.
Fase 4: Adaptació del codi per a un posicionament òptim en els principals cercadors i encriptació de les dades per a garantir la seva seguretat.

Avantatges dels Desenvolupaments Digitals a Mida_

  • Plasmem l'ADN de l'empresa en totes les pantalles de cada projecte.
  • Desenvolupem entorns web i mòbil estèticament agradables per a l'usuari.
  • Creem solucions flexibles i modulars, adaptades a un mercat canviant.
  • Encriptem les dades per a garantir la seva seguretat i que no puguin ser tractades de manera fraudulenta.
  • Creem aplicacions escalables per a adaptar-nos a l'evolució del món i de la tecnologia.