Política de privacitat_

Responsable de tractament

EDIVERSA TECH, S.L. (en adelante eDiversa Group) - CIF: B63383830.
Adreça postal: C/ Diputació, 119, 4º 1ª planta, 08015 - Barcelona.
Telèfon: 931 833 790
Correo electrónico: rgpd@ediversa.com

La confidencialitat i la seguretat són valors fonamentals d'Intercaombio Electrónic de Documentos, S.L. i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

De conformitat amb l'article 13 del REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les seves dades personals, a continuació, et proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-te:

 • Qui és el responsable del tractament de les teves dades.
 • Per a quines finalitats demanem les dades.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant temps els conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les teves dades.
 • Quins són els teus drets.

Col·lectius interessats

Les dades de caràcter personal tractats són aquelles de:

 • Persones que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per a realitzar consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.
 • Persones que han sol·licitat rebre comunicacions sobre novetats, serveis, i/o promocions d’eDiversa Group.
 • Persones que hagin contractat algun dels serveis oferts per eDiversa Group.
 • Persones que volen enviar les seves candidatures a processos de selecció de personal.
 • Usuaris que visiten el lloc web.

Finalitat i legitimació del tractament

A eDiversa Group tractem les dades personals per a respondre a les demandes d'informació o respondre a les teves sol·licituds.
Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats legítimes que s'indiquen a continuació.

 • Resposta a sol·licituds d'informació o de contacte

A eDiversa Group utilitzarem les dades de contacte proporcionats per a respondre a les teves sol·licituds i consultes respecte als nostres productes i serveis, ja siguin realitzades mitjançant el formulari disponible en la web o dirigides a l'adreça de correu electrònic de contacte que hi ha publicada.

Legitimació:

 • Interès legítim d’eDiversa Group per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives dels interessats a rebre una resposta a les seves peticions.
 • Consentiment donat lliurement per l'interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.


Dades tractades:

 • Dades d'identificació: Nom i cognoms. Adreça postal.
 • Dades d'identificació professional: Empresa.
 • Dades de contacte: Adreça d'email i telèfon de contacte.

  • Enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal, inclòs per via electrònica

eDiversa Group tractarà les dades de contacte proporcionades per a informar i assessorar aquells interessats que expressament ens ho hagin sol·licitat. Així, eDiversa Group tractarà les dades personals dels interessats per a realitzar l'enviament de butlletins informatius sobre esdeveniments, activitats, novetats, notícies i promocions que pugui ser del seu interès i relacionades amb la nostra activitat.

Legitimació:

 • El consentiment també es considera que es dóna de manera expressa en el cas de l'enviament de dades a través del formulari específic on els usuaris poden sol·licitar la recepció de butlletins a través de la gestió del "mailing" o altres mitjans publicitaris.

Dades tractades:

 • Dades d'identificació: Nom i cognoms. Adreça postal.
 • Dades d'identificació professional: Empresa.
 • Dades de contacte: Adreça d'email i telèfon de contact

  • Procés de candidatures a processos de selecció

Es tractaran les dades personals de les persones que volen presentar la seva candidatura als processos de selecció oberts per eDiversa Group amb la finalitat de validar les candidatures a les posicions a les quals apliquen.

Legitimació:

 • Interès legítim d’eDiversa Group per a gestionar les candidatures als processos de selecció oberts i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a participar en aquests processos.
 • Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
 • Consentiment expressat pels interessats en proporcionar les seves dades mitjançant el formulari específic per a aquesta fi.

Dades tractades:

 • Lloc al qual s'opta.
 • Dades d'identificació: Nom i cognoms.
 • Dades de contacte: Adreça d'email i telèfon de contacte.

 • Formació: Nivell d'estudis i idiomes.
 • Situació laboral: Situació actual i categoria.
 • Currículum i carta de presentació.
 • Altres: País i lloc de residència, permís de conduir i vehicle propi.

  • Analítiques de visites al lloc web

eDiversa Group fa ús de diverses tècniques per a recollir informació que pugui ser utilitzada per a obtenir dades analítiques de les visites i navegació per les pàgines dels nostres llocs web.
Aquestes analítiques es recolzen en l'ús de serveis externs que disposen de la seva pròpia política de privacitat:

  • Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/partner-sites)


És important remarcar que, tal com indiquen les seves polítiques de privacitat, aquestes empreses poden creuar les dades de navegació amb els seus registres interns a fi d'utilitzar-los per a la personalització d'anuncis, encara que no es tingui un compte registrat per als seus serveis.

Dades tractades:
Identificadors online, incloent cookies d'identificació, adreces de protocol d'internet (IP) i identificadors de dispositius

  • Identificadors de clients
  • Informació continguda en les capçaleres HTTP de les sol·licituds enviades a través d'internet tal com el tipus de dispositiu, sistema operatiu i navegador des del qual es visiten les pàgines.
  • Informació proporcionada pel navegador tal com l'idioma preferit, zona horària i uns altres.
  • Informació geogràfica derivada de l'adreça #IP o altres mitjans de geolocalització
  • Dades de navegació dins el lloc web: pàgines visitades
  • Més informació a:

  • https://policies.google.com/technologies/partner-sites
  • https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Legitimació

 • Interès legítim de eDiversa Group per a obtenir informació analítica sobre l'ús del lloc web per part dels visitants.
 • o /* Si la #IP no és anònima / Consentiment donat per a l'ús de cookies i obtenció de dades de navegació.


A més de l'anterior, eDiversa Group podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals. En aquest cas l'interessat rebrà la informació necessària en relació amb aquests tractaments i se sol·licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.

Durada

En general, les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Entre altres, implica que eDiversa Group conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb nosaltres i, en el seu cas, durant el període que resulti necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per a complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable, com ara obligacions fiscals, laborals o administratives, per períodes de fins a 10 anys.

En el cas de les dades dels candidats que ens envien les seves candidatures a processos de selecció, les seves dades es mantindran un màxim d'1 any si no han estat admesos en cap procés de selecció durant aquest període o l'interessat no hagi donat el seu consentiment per a la seva conservació per un període més prolongat.

En el cas de les dades recopilades per tercers tal com Google i Oracle, es regiran pels termes establerts per aquests en les seves respectives polítiques de privacitat i la persistència de les cookies informada en la nostra Política de Cookies. Pot consultar més informació sobre les polítiques ofertes per aquests tercers en aquest enllaç.

Una vegada finalitzat aquest termini, eDiversa Group es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-los, bloquejar-los o anonimizarlos en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

Destinatari

Excepte obligació legal, eDiversa Group informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits a tercers, i que sempre que realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els clients.
En el cas de cessió de dades a tercers que prestin serveis als clients de eDiversa Group, es regularà mitjançant un contracte d'encarregat del tractament amb l'objectiu de garantir que tractaran les dades personals de conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent i permetent l'ús de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d'aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxiu de fitxers en el núvol i uns altres.

És el cas d'aquestes empreses associades o proveïdores:

País Empresa Serveis Garanties

ESP OMA TECHNOLOGIES, S.L. Serveis Web RGPD

Pots sol·licitar el detall dels encarregats de tractament en qualsevol moment diriginte a nosaltres mitjançant les dades de contacte que consten en aquesta Política de Privacitat.

Transferències Internacionals

Es realitzen Transferències Internacionals de dades a tercers països fora i dins de la Unió Europea, a les següent societat que presta serveis a eDiversa Group:

País Empresa Serveis Garanties
EUA Zoho Corporation Serveis "Cloud" Privacitat
UE Google Google Ads Privacitat

Drets que asisteixen l'usuari

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades o directament #oposar al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d'aquestes. Tot això, per escrit acompanyat de còpia del document oficial que l'identifiqui dirigit a:

EDIVERSA TECH, S.L.
o Correu postal: C/ Diputació, 119, 4t 1a planta, 08015 - Barcelona.
o Correu electrònic: rgpd@ediversa.com

En el cas de representació, s'haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpa del #DNI o document equivalent que acrediti la seva representació.

A més dels anteriors drets, l'interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit.

El cas del servei d'enviament de comunicacions comercials, l'interessat té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials notificant que no desitja continuar rebent les mateixes. Per a això, l'interessat podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l'apartat anterior o bé utilitzar l'enllaç inclòs en cada comunicació comercial per a #donar de baixa de la llista d'enviament de comunicacions electròniques.

eDiversa Goup recorda a l'interessat, que, en cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD - Agència Espanyola de Protecció de Dades). Pots trobar formularis per a l'exercici dels teus drets en el lloc web de l'Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats sigui completament ajustats a les seves necessitats.

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informis sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles. En cas contrari, no responem de la veracitat d'aquestes i les implicacions que pugui tenir en el seu tractament.

Mesures de seguretat

eDiversa Group està complint amb la normativa vigent en protecció de dades, i manifesta que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats. eDiversa Group garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen la normativa vigent en protecció de dades, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
En cas de sofrir una intrusió o que existís un “bretxa de seguretat” que pugui afectar les seves dades, eDiversa Group ho notificarà a les Autoritats Competents i a l'usuari, identificant les mesures proposades per a evitar o minimitzar les conseqüències d'aquesta intrusió.

Ús de cookies

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web en Internet, usa cookies per a millorar l'experiència de l'usuari.

En la nostra Política de Cookies trobarà informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.
Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant en el nostre lloc web.

Enllaços a pàgines de tercers

La nostra web conté enllaços a altres pàgines les pràctiques de privacitat de les quals podran diferir de les d'eDiversa Group. Si envies informació personal a aquestes pàgines, aquesta serà tractada conforme a les seves polítiques de privacitat. Et suggerim que llegeixis amb deteniment la política de privacitat de totes les pàgines que visitis.

Botons de compartició amb xarxes socials

El nostre lloc web conté funcionalitats relacionades amb les xarxes socials tal com els botons per a compartir els continguts del web en les xarxes socials. Aquestes funcionalitats poden recollir la teva adreça IP, la pàgina que estàs visitant a la nostra web i poden fixar una cookie perquè aquesta operi correctament. Tant les funcionalitats com els ginys de les xarxes socials poden estar allotjats per tercers o directament en la nostra pàgina. La teva interacció amb ells es regeix per la política de privacitat de l'empresa que els ofereix.

Modificació de la Política de Privacitat

eDiversa Group pot modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat et serà degudament notificada perquè quedis informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves tades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l'interessat pugui confirmar el seu consentiment.