Definició de Factura Electrònica

Per a poder definir el concepte de Factura Electrònica, primer aclarirem què és una factura en si.
Una factura és un document comercial que serveix com a justificant del lliurament de béns o de presentació de serveis. Aquesta serveix de comprovant legal d'una compra o venda i li dona validesa fiscal. La factura no sols serveix de justificant de compra per als clients, sinó que també és necessària per a mantenir a Hisenda informada de les transaccions comercials.

D'aquesta manera, entenem com a Factura Electrònica aquella factura que s'emet i es rep en format electrònic. Actualment, totes les factures, tant les tradicionals com les electròniques, estan regulades pel Reial decret 1619/2012 de 30 de novembre.

El mes de setembre passat es va publicar en el BOE la Llei de Creació i Creixement empresarial, que pren com a mesura estrella la implementació obligatòria de la Factura Electrònica per a les transaccions comercials entre empreses i autònoms. No obstant això, aquesta legislació encara es troba a l'espera de la publicació del reglament tècnic.

Avantatges de la Factura Electrònica
En el marc de la digitalització empresarial, la Factura Electrònica és una de les palanques clau per al canvi. Això es deu als múltiples beneficis que aporta a les companyies. A continuació, nomenem alguns dels més destacats:

  • Més productivitat dels departaments clau.
  • Integració amb els sistemes de gestió.
  • Més seguretat i rapidesa en les transaccions.
  • Optimització de processos administratius, estalviant temps i recursos.
  • Millora la visibilitat i la traçabilitat de les operacions.
  • Més control de l'estat dels documents.
  • Eliminació dels errors humans.
  • Reducció del temps mitjà de validació.
  • Reducció de l'impacte mediambiental.


Tipus de Factura Electrònica
A trets generals, una de les classificacions que podem fer quant a factures electròniques és la següent:

Format no-estructurat: aquestes són factures que requereixen d'intervenció manual o d'un procés que no sol estar completament automatitzat. Un exemple serien les factures en paper que han estat escanejades o aquelles que han estat creades amb programes informàtics com Word o Excel i posteriorment exportades a PDF.

Format estructurat: es tracta de fitxers de dades estructurades que poden ser processats per sistemes informàtics, permetent d'aquesta manera que es puguin generar les factures automàticament i es puguin processar a l'hora de ser rebudes de la mateixa forma. Un exemple de formats estructurats són els estàndards com EDIFACT o XML (Facturae, UBL, etc).

Està previst que, d'aquests dos tipus de factures, solament les de format estructurat compleixin amb el que s'estableix en la nova Llei Crea i Creix. No obstant això, estem a l'espera de la publicació del reglament per a conèixer els detalls definitius.

Com ha de ser una Factura Electrònica?
Per a ser vàlida i legal, una Factura Electrònica ha de complir amb uns requisits específics que detallem a continuació:

Creació i enviament: per a poder emetre factures en format electrònic, les empreses han de disposar d'un mecanisme per a la seva creació i d'un sistema per a la seva transmissió als destinataris. També existeix l'opció de comptar amb una empresa prestadora de serveis de facturació electrònica, com eDiversa Group, que t'ajudarà en tot aquest procés de transformació digital.

Signatura digital: seguint la normativa vigent, totes les factures han d'estar signades digitalment a través dels mecanismes establerts.

Format: concorde a la nova Llei Crea i Creix, tot apunta al fet que les factures electròniques hauran de tenir un format estructurat. Els més comuns són EDIFACT i XML (Facturae o UBL entre altres). Això permetrà la integració automàtica de les dades per a la seva comptabilització. No obstant això, tal com hem dit anteriorment, la publicació del reglament definirà els formats vàlids definitius.

Contingut: les factures electròniques han de contenir la data d'expedició de la factura i, en cas de ser diferent, la data en què s'hagin efectuat les operacions. És necessari identificar el número de factura i número de sèrie (aquest últim solo si fa falta), així com les dades fiscals de l'emissor (Raó social, domicili, NIF). A més, requereixen una descripció de les operacions per a determinar el IVA o IRPF corresponent, detallar el preu unitari de les operacions sense impost, el tipus impositiu aplicable i la quota tributària.

Si encara t'han quedat dubtes sobre la Factura Electrònica, des d'eDiversa Group, com a proveïdor expert en serveis de facturació electrònica, podem ajudar-te a resoldre-les.
Estarem encantats de tirar-te una mà.

Contactar