Informació per a proveïdors_

Informació per a proveïdors

Un dels nostres principals objectius empresarials és la millora contínua de la nostra capacitat per a proporcionar als nostres Clients el millor servei i una atenció tan personalitzada com ens sigui possible. Per aconseguir aquest objectiu, hem implantat un Sistema Integrat de Gestió basat en les Normes Internacionals UNE-EN 9001:2015 i #UNE-EN 27001:2022.
La qualitat del servei que ofereixen els nostres Proveïdors és de vital importància per a complir amb el compromís que hem adquirit amb els nostres Clients. Per això, un dels requisits del Sistema Integrat de Gestió és l'avaluació i selecció dels proveïdors en funció de la seva capacitat per a desenvolupar la seva feina.

A l’hora de seleccionar als nostres proveïdors, ens regim pels següents criteris:

  • Preu: Comparem entre diferents opcions i triem el que més s'ajusti a les nostres possibilitats.
  • Servei: Apliquem aquest criteri als proveïdors que no són avaluats ni per preu, ni per termini, però que els seus serveis són necessaris.
  • Termini: Empreses que ja coneixem i que responen als terminis establerts.

Per a l'auditoria de proveïdors, tindrem en compte els següents criteris:

  • Coneixement i aplicació de nostres les polítiques de qualitat, medi ambient, seguretat i salut, contra el frau, suborn i corrupció i codi de conducta de treballadors.
  • Incidències anuals: realitzarem un seguiment de l'acompliment dels proveïdors externs històrics a partir d'una avaluació anual per part del responsable de compres.