Amb la incorporació d’Omatech a eDiversa Group continuem treballant per a oferir un servei integral de digitalització empresarial als nostres clients. Gràcies a aquesta adquisició ampliem la nostra cartera de serveis, incorporant una àrea de negoci especialitzada en el desenvolupament a mesura de productes digitals.

En sumar-se els serveis d'Omatech al nostre portfolio, oferim als nostres clients un servei global en la digitalització dels seus processos. És per això que considerem oportú entrevistar-nos amb el Cesc Delgado, director d'operacions d'Omatech, per a conèixer la seva visió sobre aquesta nova àrea de negoci d'eDiversa Group, ja que és un dels líders d'aquesta.

Un dels punts forts d'Omatech són les seves rutines i pràctiques professionals, marcades per la metodologia Agile, que els ha ajudat a treballar de forma més efectiva. Sobre aquesta pràctica, el Cesc puntualitza que "ha de ser la metodologia la que s'adapti a l'empresa, no a l'inrevés". A eDiversa Group, portem anys amb la metodologia Agile implementada, no obstant això, la innovadora visió d'en Cesc ens ha ajudat a adaptar i millorar els nostres processos.

En Cesc ens comenta que va rebre la notícia de l'adquisició d'Omatech positivament perquè les dues empreses comparteixen valors. Un d'ells és el de posar al client en el centre del negoci, ja que tant Omatech com eDiversa Group focalitzen el seu treball en la satisfacció del client final. Totes les afirmacions d'en Cesc al llarg de l'entrevista reflecteixen que tot el treball s'encamina a aquest efecte.

D'altra banda, el Cesc també afirma que "la gran estructura corporativa d'eDiversa Group" va ser un punt clau a l'hora de prendre la decisió. Formar part del grup els permet orientar els seus recursos als projectes i "derivar l'administració, finances, recursos humans i màrqueting per a poder focalitzar-se en el que realment importa: els projectes dels clients". Gràcies a això, el COO d'Omatech preveu un increment de la cartera de clients, a més de poder abordar projectes més ambiciosos i complexos i així contribuir al creixement d'eDiversa Group en el sector de la digitalització empresarial.

El Cesc afegeix una afinitat més entre eDiversa Group i Omatech, com són les tarifes competitives i ajustades al mercat, que permeten arribar al nombre més gran de clients interessats en els serveis oferts.

Amb aquesta adquisició de talent esperem oferir als nostres clients un servei global i a mesura de les seves necessitats.