eDiversa

Sobre
Nosaltres

"L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia"

Albert Einstein

Físic

Cita

Missió_

Ajudar empreses de qualsevol grandària i sector a millorar els seus processos de gestió mitjançant solucions tecnològiques globals per a l'Intercanvi Electrònic de Documents.

Visió_

Posicionar-nos com a proveïdor integral de serveis per a l'intercanvi i la gestió documental que faciliti les transaccions comercials i logístiques de manera sostenible i eficient.

Volem contribuir de manera activa a la transformació digital que experimenta el planeta, unint la tecnologia més avançada al compromís amb la societat i el medi ambient.

Cap a on anem_

Estem immersos en la quarta revolució industrial. Les tecnologies digitals, físiques i biològiques convergeixen per a presentar-nos un món diferent al que coneixem. Vivim en la transformació del model econòmic actual. A eDiversa Group apostem per un nou paradigma més equitatiu, creatiu i basat en la innovació i en el progrés continu. Creiem que el món pot ser un lloc més honest, just i sostenible i treballem cada dia perquè així sigui.Font del vídeo: World Economic Forum

Política del Sistema Integrat de Gestió_

Propòsit:

Intercambio Electrónico de Documentos S.L., com a proveïdor integral de serveis d'intercanvi electrònic de documents, es regeix pels principis d'actuació exposats a continuació, en l'exercici de la nostra activitat i per a garantir el compliment dels estàndards de qualitat exigits pels nostres clients, d'acord amb les especificacions dels nostres serveis, a la legislació vigent i a les disposicions reglamentàries que ens apliquin, en el marc de la nostra planificació estratègica:

Valors

 • Orientació al client: Treballem per satisfer i fidelitzar als nostres clients, la nostra veritable raó de ser.
 • Confiança: En les relacions humanes, tant personals com professionals.
 • Equip humà: Íntegre, compromès i apassionat, el principal actiu de la nostra companyia.
 • Transparència: Tant en el tracte amb els nostres clients i col·laboradors com en les relacions internes.
 • Excel·lència i qualitat: En tot el que fem, per a oferir la millor experiència a clients i empleats.
 • Comportament ètic: Actuem amb responsabilitat, honestedat i integritat, perquè les nostres decisions impactin positivament en la societat.
 • Innovació: La clau per mantenir el nostre compromís amb el client, aportant sempre el millor de nosaltres mateixos.
 • Sostenibilitat: Ens motiva a contribuir a la construcció d'una societat millor a nivell social, ambiental i de governança.

Polítiques
 • Complir els requisits dels nostres clients superant les seves expectatives, els legals aplicables i altres requisits subscrits, actuant amb total transparència i vetllant per la seguretat, integritat, disponibilitat i confidencialitat de la informació en l'exercici de la nostra feina, tant en el tracte amb els nostres clients i col·laboradors com en les relacions internes.
 • Millorar de forma contínua els nostres serveis, presentant-los amb el màxim nivell d'excel·lència i garantint la seva disponibilitat i continuïtat, així com els nostres processos interns a partir dels objectius establerts anualment.
 • Consolidar el nostre equip humà com un valor clau a la companyia, millorant la formació i fomentant la seva motivació mitjançant el treball en equip i la participació activa en la presa de decisions.
 • Assegurar el comportament ètic en totes les actuacions de la companyia, tant internes com externes. Fomentar la diversitat i la igualtat d'oportunitats independentment de la raça, gènere, religió o discapacitat. Secundar i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts internacionalment.
 • Proporcionar condicions de feina segures i hàbits saludables per a prevenir les lesions i la deterioració de la salut, l'eliminació de perills i reducció de riscos i la consulta i participació del personal, tant a nivell intern com en la relació amb clients, col·laboradors i proveïdors.
 • Contribuir a la sostenibilitat del nostre entorn, preservant els recursos naturals i minimitzant la generació de residus en el desenvolupament de la nostra activitat, mitjançant l'ús eficient de les matèries primeres i els recursos energètics que emprem.
Versió 2

Barcelona, 30 d'agost de 2023

JAUME ESCANDELL

CEO

Política de seguretat de la informació_

A eDiversa Group som conscients que la informació i les dades personals dels nostres clients i proveïdors són actius que tenen un gran valor per a la nostra empresa i requereixen, per tant, una protecció adequada.

Amb l'objectiu de respondre a la confiança dipositada en nosaltres i assegurar la qualitat dels serveis que oferim, hem implantat un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) amb la finalitat de gestionar d'una forma efectiva els riscos als quals estan exposats i, amb ells, garantir un adequat control intern dels mateix, minimitzar els possibles danys que es poguessin derivar i prestar els serveis de manera apropiada.

Amb aquesta Política, des de la Direcció de eDiversa Group ens comprometem a preservar la integritat, disponibilitat i confidencialitat dels actius d'informació, així com la traçabilitat i autenticitat necessàries. Així mateix, aquesta Política proporciona el marc de referència per al nostre Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació que ens ha de permetre:

 • Establir els objectius i responsabilitats necessàries.
 • La integració de la Seguretat d'Informació en tots els processos i serveis de l'organització.
 • La implantació de controls i mesures necessàries per a minimitzar els riscos per a la seguretat de la informació.
 • La preservació del coneixement i la propietat intel·lectual de la companyia.
 • El compliment dels requisits de negoci, contractuals, legals i normatius.
 • L'aplicació de les directrius, normes i procediments que oportunament s'estableixin.
 • La conscienciació i formació contínua de tot el personal.
 • La resolució plenament satisfactòria de les incidències i l'aprenentatge d'aquestes.
 • Un procés de revisió i millora contínua.
L'àmbit de la present Política inclou a totes les persones treballadores, personal subcontractat i empreses externes col·laboradores que accedeixen a la Informació d’eDiversa Group i als sistemes d'informació que donen suport als processos de negoci i els serveis prestats.

Sigui com sigui el lloc de treball i les funcions de cada persona treballadora, tots som plenament responsables de la seva aplicació en el nostre àmbit d'acció, assegurant així la seva eficàcia, la millora contínua i la satisfacció de clients i usuaris externs i interns.

Aquesta Política de Seguretat de la Informació és difosa, entesa, implantada i actualitzada a tots els nivells de la companyia, així com posada a la disposició del públic en general.

Versió 1

Barcelona, 27 de juliol del 2023

JAUME ESCANDELL

CEO