eDiversa

Sobre
Nosaltres

"L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia"

Albert Einstein

Físic

Cita

Missió_

Ajudar empreses de qualsevol grandària i sector a millorar els seus processos de gestió mitjançant solucions tecnològiques globals per a l'Intercanvi Electrònic de Documents.

Visió_

Posicionar-nos com a proveïdor integral de serveis per a l'intercanvi i la gestió documental que faciliti les transaccions comercials i logístiques de manera sostenible i eficient.

Volem contribuir de manera activa a la transformació digital que experimenta el planeta, unint la tecnologia més avançada al compromís amb la societat i el medi ambient.

Valors_

 • Orientació al cliente

  Treballem per a satisfer i fidelizar als nostres clients, la nostra veritable raó de ser.

 • Confiança

  En les relacions humanes, tant personals com professionales.

 • Equip humà

  Íntegre, compromès i apassionat, el principal actiu de la nostra companyia.

 • Transparència

  Tant en el tracte amb els nostres clients i col·laboradors, com en les relacions internes.

 • Excel·lència i qualitat

  En tot el que fem, per a oferir la millor experiència a clients i empleats.

 • Comportament ètic

  Actuem amb responsabilitat, honestedat i integritat, perquè les nostres decisions impactin positivament en la societat.

 • Innovació

  La clau per a mantenir el nostre compromís amb el client, aportant sempre el millor de nosaltres mateixos.

 • Sostenibilitat i respecte al medi ambient

  Per un planeta verd, en el qual empreses i persones convisquem en harmonia amb el nostre entorn natural.

Cap a on anem_

Estem immersos en la quarta revolució industrial. Les tecnologies digitals, físiques i biològiques convergeixen per a presentar-nos un món diferent al que coneixem. Vivim en la transformació del model econòmic actual. A eDiversa Group apostem per un nou paradigma més equitatiu, creatiu i basat en la innovació i en el progrés continu. Creiem que el món pot ser un lloc més honest, just i sostenible i treballem cada dia perquè així sigui.Font del vídeo: World Economic Forum

Política del Sistema Integrat de Gestió_

Intercambio Electrónico de Documentos S.L., com a proveïdor integral de serveis d'intercanvi electrònic de documents, es regeix pels principis d'actuació exposats a continuació, en l'exercici de la nostra activitat i per a garantir el compliment dels estàndards de qualitat exigits pels nostres clients, d'acord amb les especificacions dels nostres serveis, a la legislació vigent i a les disposicions reglamentàries que ens apliquin, en el marc de la nostra planificació estratègica:

 • Orientació al Client

  Actuar amb absoluta orientació al Client, donant compliment a les seves necessitats i minimitzant els riscos associats a la prestació dels nostres serveis, amb l'objectiu d'aconseguir la seva màxima satisfacció i fidelització.

 • Excel·lència en el servei

  Prestar els nostres serveis amb el màxim nivell d'excel·lència, garantint la disponibilitat i continuïtat dels mateixos i implantant processos d'innovació i millora continus per a oferir la millor experiència als nostres clients.

 • Equip format i motivat

  Consolidar el nostre equip humà com un valor clau en la companyia, millorant la formació i fomentant la seva motivació mitjançant el treball en equip i la participació activa en la presa de decisions.

 • Ètica empresarial

  Impulsar el comportament ètic en totes les actuacions de la companyia, tant internes com externes. Fomentar la diversitat, la igualtat d'oportunitats i defensar la protecció dels drets humans.

 • Seguretat i benestar del nostre personal

  Garantir la seguretat i benestar del nostre personal, mitjançant la millora contínua en la prevenció de riscos laborals i contribuint a crear el millor clima i entorn laboral, tant a nivell intern com en la relació amb clients, col·laboradors i proveïdors.

 • Compromís amb el medi ambient

  Contribuir a la sostenibilitat del nostre entorn, preservant els recursos naturals i minimitzant la generació de residus en el desenvolupament de la nostra activitat, mitjançant l'ús eficient de les matèries primeres i els recursos energètics que emprem.

 • Transparència

  Actuar amb total transparència en l'exercici de la nostra feina, tant en el tracte amb els nostres clients i col·laboradors com en les relacions internes, respectant la legislació i normes aplicables i preservant la confidencialitat de les dades que gestionem.

 • Confidencialitat i seguretat de la informació

  Vetllar per la seguretat, integritat i confidencialitat de la informació utiltzada en el desenvolupament de la nostra activitat, en estricte compliment amb la normativa aplicable.

Aquesta política es complementa amb els objectius de qualitat i seguretat de la informació aprovats anualment i està a l'abast de totes les parts interessades mitjançant la seva publicació a la nostra pàgina web corporativa.

Barcelona, 12 de març del 2019

JUAN CISA

Director general