Fa temps que el sector de la construcció demana un canvi en el seu modus operandi. En els últims esdeveniments i debats celebrats, com el Rebuild 2022, els experts en la matèria apunten que el futur del sector ha de centrar-se en tres eixos: digitalització, industrialització i sostenibilitat.

Des d'eDiversa Group, seguint la nostra filosofia orientada a la indústria 4.0, hem traslladat el nostre expertise en l'intercanvi electrònic de documents a l'àmbit de la construcció. Així va sorgir el projecte de comeDiBuild, la nostra plataforma sectorial que dona solució a tota la gestió documental compresa en el marc d'una obra. El llançament de l'eina es va dur a terme de la mà d'una de les constructores referents en el sector, Vopi4.

comeDiBuild permet gestionar, des d'un mateix entorn en el núvol, tots els documents administratius específics del sector: comandes, albarans, factures i valorades. La plataforma facilita i agilita els tràmits entre constructores i proveïdors i industrials, simplificant processos i minimitzant els esforços de tots els implicats. Això es tradueix en més eficiència, sostenibilitat i innovació tecnològica.


Què soluciona comeDiBuild?

La plataforma dona resposta a tota la casuística i complexitat administrativa que comprèn els processos d'una obra en el sector de la construcció. Aquesta automatitza el procediment de gestió documental, estalviant temps i evitant errors. A més, permet tramitar i signar electrònicament aquells documents que hagin de ser tramitats de manera segura. comeDiBuild actua com a fedatari de les transaccions documentals, atorgant a tot el procés validesa legal. D'altra banda, la plataforma disposa de connexió amb el REU (Registre Electrònic Únic) per a complir amb la Llei de contractació pública.

La interfície es va dissenyar per a garantir la usabilitat i una bona experiència d'usuari. D'aquesta forma, la navegació per la plataforma resulta molt intuïtiva, facilitant l'accés a totes les funcionalitats disponibles. A la vegada, permet a l'usuari fer seguiment de tota la traçabilitat dels documents, podent veure l'estat en el qual es troben i custodiant-los el temps requerit o desitjat.


Dos escenaris: contractista i proveïdor.

comeDiBuild s'adapta a les necessitats específiques dels dos perfils. Per a l'escenari contractista, la plataforma permet reunir en un mateix espai virtual a tots els proveïdors i industrials amb els quals s'estigui treballant. Això permetrà gestionar de manera fàcil i senzilla l'elevat volum de documentació que es genera en una obra, estalviant així temps i reduint costos. A més, permet seguir la traçabilitat de tot el circuit documental, podent operar de manera automatitzada i integrada amb els sistemes interns de gestió.

Com a proveïdor, comeDiBuild agilita i simplifica la relació amb els diferents clients. L'eina permet generar i gestionar els diferents documents de manera manual o integrada. En un mateix entorn online, es poden consultar els estats i la traçabilitat dels documents, així com controlar el material lliurat o pendent per cada comanda rebuda.


Digitalitzar tot el procés administratiu de la gestió d'una obra escurça terminis i evita errors. Passar del paper al format digital també contribueix de manera directa a crear menys residus i ser més respectuosos amb el medi ambient. comeDiBuild és una plataforma que contribueix a la revolució que està vivint el sector de la construcció en pro de la digitalització. Si vols conèixer més sobre aquesta eina no dubtis a contactar amb nosaltres i t'informarem sense cap mena de compromís.