La imminent entrada en vigor de la Llei Crea i Creix ha estat molt ben acollida en el teixit empresarial del territori nacional. Entre les seves novetats, les més aplaudides són la facilitat a l'hora de formar Societats de Responsabilitat Limitada i les noves mesures per a la lluita contra la morositat.