Un any més, eDiversa Group se suma al Dia Internacional de les Dones per reivindicar la necessitat de construir una societat més igualitària, especialment en l'àmbit de les TIC. Sota el nostre lema anual, empresa connectada amb la Igualtat, volem posar de manifest el nostre compromís per incorporar més talent femení en el dia a dia del nostre equip.

Què pot aportar la nostra organització al sector TIC? Posem una mica de context...

Un estudi de la Generalitat de Catalunya sobre les desigualtats entre homes i dones el 2022 constata que al sector TIC existeix la bretxa digital de gènere. Aquesta és la desigualtat d'accés, ús, apropiació i possibilitat de participació en el disseny i desenvolupament de les TIC.

Una de les causes d'aquesta bretxa és la motivació personal, però també ho és la diferenciació estereotipada de les capacitats i habilitats que té cada gènere en relació amb els diferents àmbits del coneixement. Aquesta segregació comença en els estudis i posteriorment es trasllada a l'àmbit laboral, on se sumen altres factors de desigualtat vinculats al treball i l'ocupació.

Les dades reflectides en l'estudi són les següents:

  • La proporció de dones matriculades en Formació Professional d'Informàtica i Comunicacions en el curs 2020-2021 era de l’11.1% enfront del 89.9% d'homes.
  • Títols universitaris en Enginyeria Informàtica i Telecomunicacions el 2021: homes, 27.5% i dones 7.7% del total de matrícules universitàries.
  • Ocupació en el sector #TIC el 2021: 30.3% de dones i 69.7% d'homes.


Mercat laboral

A més de la bretxa digital, en entrar al mercat laboral les dones es troben amb el sostre de vidre. Aquells llocs de treball que s'han associat des de sempre a la figura femenina són tradicionalment menys valorats, causant desigualtats en la retribució salarial. A més, si ens centrem en els càrrecs de direcció i gerència, segons les dades de l'INE (Institut Nacional d'Estadística) trobarem tan sols un 36,9% de dones. A aquest fet se li suma la bretxa salarial. De mitjana, les dones cobren 5.906,93€ anuals menys que els homes. Tot i que la bretxa salarial existeix en tots els tipus d'ocupació, aquesta tendeix a incrementar-se quan parlem dels càrrecs de direcció.

Què fem a eDiversa Group per revertir aquesta situació?

A eDiversa Group som plenament conscients de la masculinització del sector professional al qual ens dediquem. I la nostra empresa és un exemple d'això. Si bé la proporció de dones en plantilla continua sent inferior a la d'homes, en els últims anys hem reduït aquesta desigualtat de manera considerable. El 2019 la plantilla d’eDiversa Group estava formada per un total de 5 dones. Avui som 18 dones a l'equip.

El 2022 ens vam unim al GetHub (Gender Equality Tech Hub), una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Barcelona i coordinada per Allwomen, que agrupa empreses tecnològiques de la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de desenvolupar accions encaminades a reduir la bretxa de gènere en l'àmbit tecnològic.

Per a dur a terme un estudi tan profund com ens sigui possible de la situació de l'empresa en termes d'igualtat, durant aquest any desenvoluparem el Pla d'Igualtat. A través de l'estudi de totes les àrees de la companyia detectarem quines són les virtuts, les necessitats i les noves iniciatives que podem dur a terme per a garantir que eDiversa Group és una empresa amb igualtat d'oportunitats per a totes les persones que la formem. En aquest estudi s'aborden temes tan rellevants com els salaris, la formació, la flexibilitat horària o el llenguatge utilitzat en les comunicacions de l'empresa i entre treballadors.

Tot i que queda molta feina per fer, a poc a poc anem construint una empresa, i una societat, més igualitària i més justa per a totes les persones.

eDiversa Group, empresa connectada amb la Igualtat.