En nombroses ocasions hem comentat l'impuls que suposarà l'entrada en vigor de la Llei Crea i Creix per a la Factura Electrònica. Però aquesta no és l'única llei que afectarà aquest document.