L’EDI (Electronic Data Interchange) sorgeix de la necessitat de disposar d'un format estàndard per a automatitzar els processos d'intercanvi de documents de forma electrònica. Aquest permet que els diferents interlocutors es comuniquin a través d'un mateix llenguatge, en un entorn normalitzat i segur, facilitant així l'enviament i recepció de documents de manera automatitzada i sense la intervenció humana.

Malgrat els anys que porta funcionant l’EDI i el seu alt nivell d'implantació, són encara molts els dubtes que sorgeixen als usuaris en referència a aquest sistema. Des d’eDiversa Group hem recollit algunes de les qüestions més comunes.

És l’EDI realment tan costós com diuen?

La resposta és NO. És cert que en els seus primers anys implantar l’EDI era molt costós per a les empreses i, per desgràcia, és una idea que s'ha quedat arrelada en la ment de molts. Antigament les infraestructures de comunicacions estaven basades en línies de dades punt a punt que implicaven costos molt elevats, els quals es traslladaven als usuaris. En l'actualitat, el món de les comunicacions ha experimentat un canvi de paradigma i l’EDI s'ha mantingut com a concepte, però s'ha adaptat al nou marc tecnològic.

Un altre dels factors que encarien els costos d'implantació del sistema EDI era la gran inversió que suposava la compra de llicències de les Estacions d'Usuari EDI (software de gestió EDI), que en la majoria dels casos anaven acompanyades de plans de manteniment, actualitzacions i formació. A eDiversa Group facilitem aquest software de manera gratuïta com una eina que forma part de la prestació del servei i, a més, apliquem tarifes planes per a l'intercanvi de missatges, optimitzant així els costos recurrents. Un altre valor afegit de les nostres solucions EDI, és que la provisió del servei, el manteniment i el suport per a la resolució d'incidències es realitza de manera remota, estalviant així càrrecs per desplaçament de personal tècnic.

És l’EDI segur respecte a virus, hackers i altres amenaces?

L’EDI és un sistema segur per definició. Gràcies a l'existència dels Operadors EDI, que disposen d'infraestructures que compleixen amb estàndards molt exigents, la informació es transmet i custòdia de forma totalment segura. Els Operadors EDI actuen com a fedataris de les transaccions i, tant emissors com receptors necessiten disposar de passarel·les expressament habilitades per a intercanviar documents a través de les plataformes tecnològiques d'aquests operadors. Una vegada establertes les passarel·les, la informació viatja de forma encriptada sobre canals de comunicació segurs.

eDiversa Group, per la seva condició d'Operador EDI, compta amb les homologacions i certificacions necessàries en matèria de seguretat i domini dels estàndards, complint així amb tots els requisits per a actuar com a tal. En casos concrets, a més a més, com en el cas de l'intercanvi de factures electròniques, s'apliquen protocols específics per a la signatura digital d'aquestes, complint així amb la normativa legal en matèria de Factura Electrònica.

Què passa si cauen les infraestructures de comunicacions sobre les quals es transmeten les dades en un entorn EDI?

La transmissió de dades en un entorn EDI es duu a terme sobre infraestructures de comunicacions ja existents, com Internet, a les quals se'ls han afegit els mecanismes de seguretat pertinents. Això implica que, si en algun moment cauen les comunicacions, l'entorn EDI es veurà afectat com qualsevol altre sistema.

eDiversa Group, com a Operador EDI, davant d’aquestes situacions assegura la traçabilitat de les transaccions de manera que, una vegada restablertes les comunicacions, la transmissió dels documents pugui reprendre's sense cap pèrdua. A més, totes les dades transmeses pels usuaris es custodien de manera segura en els nostres servidors perquè puguin accedir a ells quan ho necessitin.

És necessari formar als treballadors per a implantar l’EDI en una empresa?

Amb eDiversa Group, l'usuari utilitza sempre aplicacions i eines que compten amb entorns amigables i intuïtius, siguin en versió on-premise o en el núvol. Al tractar-se d'eines especialment dissenyades i orientades a l'usuari, no són necessaris coneixements específics del sistema EDI i, per tant, no requereix formació en aquest aspecte. No obstant això, igual que amb qualsevol aplicació o eina, a l'inici sempre serà necessari un mínim aprenentatge o adaptació a la interfície d'aquestes. A més, l'usuari comptarà sempre amb un equip de Suport Tècnic per a acompanyar-lo en el procés d'aprenentatge inicial i per a la resolució de dubtes o incidències que puguin sorgir en el dia a dia.

Queda demostrat que els avantatges que aporta l'ús del sistema EDI, conforme als arguments presentats en aquest article, revoquen qualsevol dels dubtes plantejats anteriorment. Qualsevol empresa que busqui ser més eficient i vulgui digitalitzar els seus processos d'intercanvi documental amb els seus socis comercials hauria de considerar utilitzar un sistema segur com l’EDI.

Preparat per a fer el primer pas? A la nostra web trobaràs tota la informació sobre la nostra solució EDI i altres solucions per a l'escenari de l'intercanvi electrònic de documents. En tot cas, si encara tens dubtes contacta amb nosaltres i t'ajudarem a resoldre’ls sense cap compromís.