Si la publicació de la Llei Crea i Creix, a finals del 2022, va suposar un trampolí per a la Factura Electrònica a Espanya, aquest impuls es veurà reforçat per la implementació del projecte ViDA (VAT in Digital Age) amb el qual la Unió Europea pretén incrementar la lluita contra el frau fiscal amb un nou sistema de control de la comptabilitat a través de la facturació electrònica entre empreses.

Llei Crea i Creix
A finals de setembre del 2022 es va publicar al BOE la Llei de Creació i Creixement, que té com a objectius principals facilitar la creació d'empreses, afavorir el creixement i l'expansió de les Pimes, reforçar el finançament empresarial i lluitar contra la morositat.

En relació amb la Factura Electrònica, l'article 12 de la Llei Crea i Creix estableix l'obligatorietat per a empreses i professionals autònoms d'emetre les seves factures en format electrònic, amb el doble objectiu de digitalitzar el teixit empresarial i de lluitar contra la doble comptabilitat i reduir el frau fiscal.

La Llei planteja un període d'implementació de la Factura Electrònica d'1 any per a les empreses amb una facturació superior a 8 milions d'euros i de 2 anys per a les empreses i autònoms que facturen menys de 8 milions anuals. No obstant això, aquests períodes no comptabilitzaran fins que s'estableixi el reglament tècnic, aproximadament passats 6 mesos de la publicació de la Llei al BOE.

Projecte ViDA
El projecte ViDA té com a principal objectiu harmonitzar les declaracions del IVA de tots els països de la Unió Europea. L'Impost sobre el Valor Afegit és l'eina de recaptació d'impostos més important de la Unió, ja que representa el 12% del seu pressupost total, però les seves regulacions han quedat obsoletes i el seu control no és eficaç. Per això, s'ha decidit actualitzar les polítiques de l'IVA i adaptar-les al context actual, el de la digitalització.

La manera d'aconseguir l'harmonització de l'IVA és la introducció de la declaració de l'IVA electrònica i en temps real a través de la factura electrònica. És un projecte complex, per la necessitat de posar en comú diferents regulacions i d'arribar a acords transfronterers. Per això, la seva implantació definitiva està plantejada per al 2025.

La Factura Electrònica
En aquest context, els proveïdors de solucions de Factura Electrònica es convertiran en els grans aliats de les empreses per adaptar-se a les normatives, tant espanyola com europea. Serà molt important que els proveïdors de solucions de Factura Electrònica siguin capaços d'adaptar-se a tots els requeriments de les diferents regulacions i d'interconnectar amb totes les Administracions.

Segons Jaume Escandell, el nostre CCO, “en virtut dels canvis que s'aveïnen, les empreses i autònoms de tota Europa es veuran obligats a fer una gran feina de recopilació i d'anàlisi d'informació perquè el proveïdor de Factura Electrònica que triïn no sols sigui capaç de satisfer la gestió de factures, sinó que estigui preparat tecnològicament per a la interconnexió amb empreses i administracions públiques europees.”