El context soci econòmic actual està marcat pel canvi constant. Els avanços tecnològics, socials i culturals se succeeixen cada vegada amb més celeritat i les organitzacions no poden quedar-se al marge si volen seguir essent competitives.
Para estar a la altura de las exigencias del mercado y mejorar su oferta de productos y servicios, las empresas deben dedicar parte de sus recursos a la innovación.

Però, què és la innovació quan parlem de l'activitat d'una empresa?
L'economista Joseph Schumpeter la defineix com “la implantació de nous mètodes de treball, l'obertura de nous mercats o la introducció de noves maneres de competir que portin a una redefinició de la indústria.”

Aquesta definició posa en valor els tres aspectes fonamentals que permetran diferenciar una empresa que aposta per la innovació d'una que no ho fa:

- Iniciativa individual: és imprescindible que en el sí de l'empresa es fomenti la creativitat dels treballadors i la posada en marxa de les seves idees i projectes.
- Millora dels processos: la implementació constant de novetats respecte als productes, serveis i processos de treball.
- Innovació contínua: revisar permanentment l'activitat de la companyia per a poder incorporar noves línies de negoci.
A més d'aquestes formes d'innovació, també existeix la denominada innovació disruptiva, que aconsegueix la seva màxima expressió i suposa l'aparició d'una nova indústria.

eDiversa, empresa connectada amb la innovació

A eDiversa sabem que per a poder oferir un servei adaptat a les necessitats dels clients hem de ser pioners en innovació. Som conscients que la tecnologia és la base per a augmentar l'eficiència, la rendibilitat i la productivitat de les companyies i la posem a la disposició dels nostres clients a través de les nostres plataformes.

A nivell intern, a més, estem en constant revisió dels nostres processos de treball. Amb quin objectiu? Guanyar en eficiència i rendibilitat i poder dedicar part dels nostres recursos a l'I+D+I. I, d'aquesta manera, desenvolupar noves línies de negoci i diversificar el nostre model de negoci.
Per tots aquests motius a eDiversa volem ser, i som, una empresa connectada amb la innovació.