Pertanyem a un sector laboral en el qual la igualtat és un dels grans temes pendents. El tecnològic és un sector molt masculinitzat. Segons dades de l'estudi “Competències transformadores per a la igualtat de gènere a la societat i l'economia digital de l'Observatori d'Igualtat i Ocupació” a Espanya únicament el 19.8% de les posicions digitals estan ocupades per dones.

Des d’eDiversa Group, com a empresa TIC, volem aportar el nostre granet de sorra per trencar aquesta bretxa. Per això, el 2023 ens vam fixar com a gran meta dur a terme accions que ens ajudessin a promoure el valor de la Igualtat, tant a nivell de talent com de posicionament de marca.

En aquest post expliquem les accions més destacades que hem dut a terme:

Sensibilització i conscienciació
Per a nosaltres, els canals de comunicació com les xarxes socials, els blogs corporatius o les newsletters són potents eines de sensibilització i conscienciació per a la societat. A través de les publicacions en aquests mitjans podem exposar dades i notícies rellevants, argumentar el nostre posicionament respecte als temes que ens concerneixen i també explicar detalladament les accions que duem a terme en favor d'aquests.

Equip
Una de les principals prioritats de la companyia és comptar amb més talent femení a l'equip. El 2023 set dones es van unir a l'equip i el 2024 estem molt orgullosos de poder dir que la nostra plantilla compta amb la presència de dones en tots els seus departaments, tant en els tècnics com en els de serveis i atenció al client. A més, el 75% de les posicions directives de l'empresa estan ocupades per dones.

Pla d'Igualtat
Com a part del compromís amb la igualtat de gènere al lloc de treball, el 2023 vam iniciar la creació del Pla d'Igualtat de l'empresa. Durant el primer trimestre de 2024 hem completat amb èxit la seva implementació.
El Pla d'Igualtat és un document integral que estableix polítiques i procediments dissenyats per a promoure la igualtat d'oportunitats i el tracte just entre totes les persones treballadores, independentment del gènere.

A través de la implementació del Pla d'Igualtat, l'empresa es compromet a:
• Promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, la formació i la promoció dins de l'empresa.
• Erradicar qualsevol tipus de bretxa salarial o discriminació retributiva basada en el gènere.
• Garantir un entorn laboral lliure d'assetjament, intimidació o qualsevol forma de violència de gènere.
• Fomentar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral per a homes i dones.
• Impulsar la sensibilització, formació i capacitació en matèria d'igualtat de gènere a tota la plantilla.

La primera eina que s'ha posat en marxa per aconseguir aquests objectius és el Protocol per a la Prevenció i l'Abordatge de l'Assetjament sexual i/o per raó de sexe. Totes les persones de l'empresa rebran una formació en matèria de sensibilització i prevenció de l'assetjament.

En aquest 2024 estem recollint els fruits de tota la feina feta al llarg dels últims anys. Comptar amb dones en tots els departaments i tenir un equip sensibilitzat amb la igualtat són dues dels factors que ens animen a continuar treballant en la mateixa línia i a avançar tant com ens sigui possible cap a una de les grans assignatures pendents del sector tecnològic.