Després de la pandèmia, el concepte digitalització en l'entorn empresarial ha pres una gran rellevància, sent la digitalització documental un dels àmbits en els quals aquesta pràctica està més avançada.