Solució

Desenvolupament
Web i APP

06

“La idea no és viure per sempre, és crear alguna cosa que sí que ho faci”

Andy Warhol

cita

Desenvolupament Web i APP_

S'entén per desenvolupament web la planificació, construcció, implementació i manteniment de llocs web i aplicacions mòbils híbrides.

En la societat tecnològica en la qual vivim, cada vegada resulta més transcendent comptar amb una bona presència a Internet, ja que aquest sol ser el primer contacte que pot tenir un futur client amb l'empresa. El procés de venda comença en la primera interacció que una persona té amb la marca.

Les companyies no tan sols han de tenir una pàgina web o app, sinó que aquestes han d'oferir unes determinades prestacions. No es tracta només d'estar sinó de ser capaç d'oferir solucions a l'altura de les necessitats d'un consumidor cada vegada més exigent.

Què soluciona el Desenvolupament Web i APP?_

La capacitació tecnològica de les companyies és la clau de l'èxit per als nous reptes empresarials als quals s'enfronten tots els sectors.

Les pàgines web i aplicacions s'han convertit en eines essencials per a l'òptim funcionament de les empreses. A través de les plataformes tecnològiques es poden realitzar accions relacionades amb els clients com promocionar els productes i serveis (màrqueting), vendre'ls (ecommerce), buscar nous clients (lead generation), recopilar dades sobre clients (CRM), gestionar possibles incidències (ticketing) o gestionar reserves (booking).

També són de gran ajuda en la productivitat de les companyies, que es veu incrementada gràcies a la possibilitat de gestionar grans grups de treball (intranets), al control d'estoc i vendes (softwares de gestió) o a la integració amb ERPs, entre d'altres.

El teu projecte web ha quedat obsolet?

T'ajudem a crear un projecte digital únic, ajustat a les necessitats del teu negoci i pensat per a poder adaptar-se a les innovacions del mercat.

Solucions de Desenvolupament Web i APP d'eDiversa_

A eDiversa, a través de la nostra nova companyia Omatech, estudiem les necessitats comunicatives de la teva companyia i les traduïm en projectes web i mòbil que els donin resposta.

La metodologia de treball consisteix en un procés amb quatre fases diferenciades:
Fase 1: Anàlisi de les necessitats del client i detecció dels objectius del projecte.
Fase 2: Creació d'entorns pensant en l'estètica i la usabilitat. Disseny d'espais únics que resultin atractius per a l'usuari i que compleixin amb els objectius plantejats pel client.
Fase 3: Desenvolupament de la plataforma tecnològica més adequada per al projecte, sempre pensant en la seva escalabilitat i en l'adaptabilitat a un mercat en constant evolució.
Fase 4: Adaptació del codi per a l'òptim posicionament als principals cercadors i encriptació de les dades per garantir la seva seguretat.

Avantatges del desenvolupament Web i APP_

  • Plasmem l'ADN de l'empresa en totes les pantalles de cada projecte
  • Desenvolupem entorns web i mòbil estèticament agradables per a l'usuari
  • Creem solucions flexibles i modulars, adaptades a un mercat canviant
  • Encriptem les dades per a garantir la seva seguretat i que no puguin ser tractats de manera fraudulenta
  • Creem aplicacions escalables per a adaptar-nos a l'evolució del món i de la tecnologia