Unipreus_

Unipreus S.L. és una empresa de Lleida, fundada l'any 1982, dedicada a la venda de calçats, moda i esport. Compta amb 8 establiments repartits per tot Catalunya, amb presència a les quatre capitals de província i amb més de 350 treballadors a la seva plantilla.

Descarrega guia EDI
 • Descripció i abast del projecte

  Projecte EDI per a l'intercanvi electrònic de documents comercials entre Unipreus i els seus proveïdors.

  El projecte es va posar en marxa el 2007 amb l'intercanvi dels documents Comanda, Resposta a la Comanda, Avís d'Expedició i Factura. El 2018 es van incorporar els documents Avís de Recepció, Informe de Vendes i Informe d'Inventari.

 • Relació de documents intercanviats

  Unipreus S.L. té diferents protocols segons el tipus de comanda i proveïdor. A continuació, es detallen els documents que intercanvia Unipreus S.L. en cada comanda, l'ordre de l'intercanvi i el sentit d'aquests.

  Comandes inici temporada
  Ordre Document De A
  ORDERS D.96A UN EAN005 Comanda Unipreus Proveïdor
  ORDRSP D.96A UN EAN005 Resposta a la comanda Proveïdor Unipreus
  DESADV D.96A UN EAN005 Avís d'Expedició Proveïdor Unipreus
  RECADV D.01B UN EAN008 Avís de Recepció Unipreus Proveïdor
  INVOIC D.93A UN EAN007 Factura Proveïdor Unipreus

  Comandes de reposició
  Ordre Document De A
  ORDERS D.96A UN EAN008 Comanda Unipreus Proveïdor
  DESADV D.96A UN EAN005 Avís d'Expedició Proveïdor Unipreus
  RECADV D.01B UN EAN008 Avís de Recepció Unipreus Proveïdor
  INVOIC D.93A UN EAN007 Factura Proveïdor Unipreus
  SLSRPT D 96A UN EAN004 Informe de Vendes Unipreus Proveïdor
  INVRPT D 96A UN EAN004 Informe d'Inventari Unipreus Proveïdor

  Factures de creditors (serveis)
  Ordre Document De A
  INVOIC D.93A UN EAN007 Factura Proveïdor Unipreus

 • Informació per a proveïdors que disposen de sistema EDI


  Aquells proveïdors que ja disposin d'un sistema EDI implantat hauran de descarregar la guia EDI, en la qual trobaran tota la informació necessària per adaptar els seus sistemes als requeriments d’Unipreus. També hauran de facilitar les dades referents al seu sistema emplenant el formulari de perfils.

  Ja disposes d’EDI? Fes clic aquí.

 • Informació per a proveïdors que no disposen de sistema EDI

  Posa't en contacte amb eDiversa per conèixer les diferents opcions disponibles per implantar el sistema.