Diverses associacions de transportistes, plataformes tecnològiques i transitaris s'han unit per crear una taula de treball que faciliti l'impuls de la digitalització del sector del transport de mercaderies. Les mesures que el Govern ha imposat per controlar la pandèmia del COVID19 han estat el motiu pel qual s'han accelerat les converses.

El Ministeri de Transport ja va realitzar una revisió profunda de la normativa reguladora fa un any, enfocada a simplificar els tràmits administratius, i va aprovar diverses mesures per a la modernització i la digitalització del sector. Les mesures adoptades tenen caràcter tant nacional com internacional, ja que moltes legislacions de països de la Unió Europea també pretenen fomentar el procés de digitalització documental del sector.
Eliminar el suport físic de tot el circuit documental és de vital importància per a intentar rebaixar els contagis. En aquest procés estan involucrades tant empreses de transport com de carregadors i de receptors de les mercaderies. Per eliminar el risc de contagi, tots els agents que intervenen en el cicle de vida del transport s'han d'implicar en l'eliminació del suport físic i la implantació de processos digitalitzats.
A la taula de treball que s'ha creat estan presents associacions representatives del Comitè Nacional del Transport per Carretera, com ara Astic, CETM o Fenadismer. També hi assisteixen associacions de carregadors com Aeutransmer i Transprime i finalment, partners tecnològics per concretar les mesures pràctiques per la digitalització. Alguns d'aquests partners són Pionira, Transfollow, Wanatruck o e-customs.
Tant carregadors com transportistes estan d'acord que als avantatges que aporta la digitalització se li afegeix ara la seguretat sanitària enfront de la pandèmia. L'aplicació de les noves mesures suposarà un avanç i alhora una protecció per a tots els professionals involucrats en la cadena de subministrament. No tan sols són mesures que milloren la logística del sector, sinó que també protegeixen i minimitzen el risc de contagi del coronavirus, amb la qual cosa durant aquests dies ha pres especial rellevància el fet de modernitzar el sector.