Al 2020 les pimes van basar la seva estratègia de supervivència enfront de la crisi del covid en la digitalització, que va posar a prova la seva capacitat d'adaptació i reacció. Gràcies a l'aplicació de solucions tecnològiques en el seu dia a dia, moltes pimes han evitat el tancament total o parcial dels seus negocis.

L'efecte de la pandèmia ha fet que el procés de digitalització, que s'estava implantant de manera gradual, s'hagi vist accelerat. La digitalització expressa provocada per la pandèmia ha donat grans resultats a curt termini, com la reducció de costos operatius i la possibilitat de continuar treballant amb la prohibició de la mobilitat.
No obstant això, la digitalització ha de ser un procés que vagi més enllà de la necessitat d'adaptar-se a una crisi puntual.

A continuació, detallem algunes de les raons per les quals activar el procés de digitalització és la millor alternativa a llarg termini per a les empreses:

1. Flexibilitat i obertura. La facilitat del teletreball i de la mobilitat dels treballadors, afavorides en gran manera per la digitalització, permeten a les empreses ampliar els seus horitzons de captar talent i reduir les seves infraestructures, que suposen un cost molt elevat. A més, per als treballadors, aquesta flexibilitat també té grans avantatges a nivell de conciliació.

2. Orientació al client. La digitalització dels processos de gestió de les empreses permet obtenir una gran quantitat de dades, amb les quals es garanteix un major coneixement dels clients, els costos, els beneficis…etc. Amb totes aquestes dades, les empreses poden definir noves estratègies que permetin agilitar i optimitzar l'atenció als seus clients, garantint la seva fidelització, i donar un valor afegit als seus processos comercials.

3. Gestió documental. L'ús de solucions tecnològiques per a la gestió documental permet a les empreses adaptar-se a un mercat en constant evolució. Els sistemes d'intercanvi electrònic de documents, com l’EDI, aporten a les pimes nombrosos avantatges, com l'estalvi econòmic, l'automatització dels processos, l'eliminació d'errors humans, tasques repetitives i una millor organització de tot el flux documental. Tot això fa que es millori la productivitat, l'eficiència i la rendibilitat, atorgant un avantatge competitiu a les empreses que les utilitzen.

Totes les empreses, és igual la seva grandària, en algun moment passaran pel procés de digitalització dels seus processos, i les solucions digitals de gestió documental són una eina imprescindible per a fer front a aquesta transformació.