Sector

Factura Electrònica entre empreses

Factura Electrònica entre empreses_

Es tracta de l'enviament i/o recepció de factures en format electrònic entre empreses privades.

Cada factura haurà d'estar signada electrònicament. Així, es garantirà l'autenticitat del seu origen i la integritat del contingut.

Segons el que es preveu en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, les empreses receptores han de conservar l'original de la factura durant els següents cinc anys, de la mateixa manera que ho fan amb les factures en paper.

Què soluciona la Factura Electrònica?_

Qualsevol solució en factura electrònica millora el rendiment dels processos administratius de les companyies i simplifica la gestió de totes les factures.

Les empreses solen intercanviar factures amb els seus clients i proveïdors en formats diferents (paper, EDI, PDF, Facturae…) i per mitjans diversos (plataformes de serveis, portals de factures, email, correu postal…). Aquest model tradicional suposa un ardu treball per al departament administratiu de les empreses i una despesa molt important en el compte de resultats de les companyies. Resoldre d'una forma eficient aquests processos permetrà optimitzar el rendiment d'un dels departaments clau de la companyia.

Ho simplifiquem tot per tu

Millorem el rendiment dels processos administratius de les empreses. Les nostres solucions són compatibles amb els sistemes de gestió de clients i proveïdors.

Solucions de Factura Electrònica d'eDiversa Group _

Les solucions que et proposem s'adeqüen al volum de factures que emeti o rebi la teva empresa.

 • Gestiono poc volum de factures

  En aquest cas, la solució que necessites és de tractament manual. Senzilla, fàcil d'usar i molt econòmica.

 • Gestiono un alt volum de factures

  Les solucions d’eDiversa Group per a volums elevats de factures poden ser mitjançant una plataforma de facturació electrònica integrada amb el teu ERP o a través d'un portal de factura electrònica creat expressament per a la teva empresa. Aquests portals personalitzats s'adapten a les teves necessitats específiques i incorporen un workflow per a l'automatització de tota la gestió interna de les factures.

Avantatges de la Factura Electrònica_

 • Possibilitat d'adquirir una solució manual o integrada
 • Simplificació de tots els processos administratius
 • Tarifes adaptades i optimitzades al volum real de factures que necessitis tramitar
 • Personalització completa del teu portal
 • Custòdia i signatura digital
 • Suport tècnic il·limitat perquè resolguis qualsevol dubte que et pugui sorgir