Sector

Factura Electrónica entre contractistes i subcontractistes

Factura Electrónica entre contractistes i subcontractistes_

Es tracta de l'enviament i/o recepció de factures en format electrònic entre contractistes i subcontractistes en el marc d'una licitació pública.

L'1 de juliol de 2018 va entrar en vigor la Llei de Contractes 9/2017 que establia que, en el marc d'una contractació pública, les factures emeses per les empreses subcontractades a l'empresa licitadora, han de transmetre's a través del portal FACeB2B.
Les factures han d'emetre's en el format facturae i s'envien al Registre Electrònic Únic (REU) de FACeB2B.

Què soluciona la Factura Electrònica?_

Aquest sistema permet a l'Administració Pública disposar del control sobre totes les transaccions econòmiques en el marc d'una licitació pública. D'aquesta manera, s'evita el frau en el context d'una contractació amb l'administració i estableix un procés de facturació més eficient i transparent.

Millorem el rendiment dels processos administratius de les empreses

Amb les nostres solucions podràs intercanviar factures a través de FACeB2B (REU) amb els teus clients i proveïdors.

Solucions de Factura Electrònica d'eDiversa_

eDiversa t'ofereix solucions manuals o integrades amb el teu ERP. La factura emesa pel subcontractista es transforma al format facturae, requerit per l'Administració Pública i es lliura a la plataforma FACeB2B. Al seu torn, el contractista podrà recuperar les factures de la plataforma FACeB2B per a incorporar-les al seu flux administratiu.
El sistema permet a tots dos consultar la traçabilitat dels intercanvis i l'estat de les factures.

A més, el servei permet al contractista enviar les seves factures als diferents Punts Generals d'Entrada de Factura Electrònica de l'Administració Pública.

Avantatges de la Factura electrónica_

  • Solució per a qualsevol grandària d'empresa
  • Resol la teva obligació amb l'Administració
  • Inclou custòdia i signatura digital
  • Servei de suport tècnic inclòs