Sector

Factura Electrónica amb l'Administració Pública

Factura Electrónica amb l'Administració Pública_

Des del 15 de gener de 2015, és d'obligat compliment per a qualsevol proveïdor de l'Administració pública l'enviament de les factures en format electrònic, sempre que l'import d'aquesta sigui de 5.000€ o superior, d'acord amb la llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

Així doncs, si algun dels teus clients és un organisme públic (local, autonòmic o estatal), estàs obligat a enviar les factures que et sol·licitin en format electrònic, amb l'estàndard facturae 3.2 o 3.2.1 i signades digitalment.

Les factures han de lliurar-se al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques (PGEF) de l'administració sol·licitant.

Què soluciona la Factura Electrònica_

Mitjançant la factura electrònica, l'Administració Pública ha optimitzat els seus processos administratius i s'han millorat substancialment els temps de cobrament dels proveïdors.

D'altra banda, els proveïdors de l'Administració es beneficien de la immediatesa i de la seguretat de les transaccions, evitant, per exemple, la pèrdua de factures i els errors derivats del tractament manual d'aquestes.

Desorientat a l'hora de facturar a les administracions públiques?

T'ajudem a complir amb la llei vigent amb un servei senzill i adaptat a les teves necessitats.

Solucions de Factura Electrònica d'eDiversa Group_

eDiversa Group t'ofereix una solució adequada sigui quin sigui el volum de documents que gestionis. Existeixen solucions manuals de Factura Electrònica que et permeten generar les factures mitjançant senzills formularis en format facturae i enviar-los al Punt General d'Entrada de Factura Electrònica (PGFE) que necessitis. eDiversa Group té connexió amb tots els PGFE de l'Estat.

D'altra banda, si gestiones un elevat volum de factures necessitaràs una solució integrada amb el teu ERP. D'aquesta manera, el sistema funcionarà de manera automatitzada i desatesa evitant els errors derivats del tractament manual.

Les solucions que oferim inclouen des d'opcions gratuïtes que ofereixen molt bones prestacions sense cap cost, fins a solucions avançades que ofereixen majors funcionalitats amb tarifes ajustades.

Avantatges de la Factura electrònica_

  • 3 packs de solucions manuals online
  • Solucions integrades
  • Connexió amb totes les Administracions Públiques
  • Custòdia de factures
  • Signatura digital
  • Equip de suport tècnic per a resolució d'incidències