El 8 de març se celebra el Dia de la Dona Treballadora. És una jornada en la qual es convoquen mobilitzacions amb un gran èxit de participació. Aprofitant l'atenció mediàtica que genera el 8 de març, enguany s'han publicat diversos estudis que analitzen la situació de la dona en el camp de la innovació i el seu paper dins de l'empresa.

Un estudi de l'Observatori 'Dones, Ciència, Innovació' (OMCI), el primer que analitza aquestes dades, mostra que la situació de la dona al món de la innovació no és diferent a qualsevol altre sector professional. L'estudi conclou que hi ha un biaix entre homes i dones i un sostre professional a mida que augmenta la responsabilitat del càrrec dins de l'empresa.
L'estudi demostra que, encara que les dones estan prou preparades per adquirir el protagonisme en el sector de la innovació (ja que el nivell educatiu de les dones és lleugerament superior al dels homes), la presència en ocupacions del sector de la tecnologia és únicament del 26%. En càrrecs directius en el sector de la innovació, el percentatge és del 30% i del 14% si parlem de pimes innovadores.
Només en recerca, el lideratge femení a Espanya és superior a la mitjana europea. Aquestes xifres són significatives i esperançadores, però quan els projectes fan el salt al món de l'empresa per a la seva comercialització, la presència de les dones cau fins al 10%.
Segons la secretària d'estat d'Universitats i I+D+i, Ángeles Heras, és important disposar d'aquestes dades per a tenir indicadors que reflecteixin la situació de les dones i així poder prendre mesures i combatre la desigualtat.
D'altra banda, un estudi realitzat per la consultora Rocío Lorenzo indica que les empreses més innovadores a Europa són les que tenen almenys un 20% de dones al seu consell de direcció. No obstant això, a Alemanya només hi ha un 30% d'empreses amb almenys una dona als seus consells directius.
Espanya és un dels països de la Unió europea on a les dones els costa més accedir a càrrecs de direcció. A tall d'exemple, el percentatge de dones als càrrecs directius de les empreses que conformen l'IBEX 35 era, el 2016, tan sols del 13%.

Fuentes: Pròpia