Si bé és cert que l'Administració Pública pot presumir d'un alt grau de digitalització en les seves relacions amb la ciutadania, també és veritat que la seva assignatura pendent és la digitalització interna, en la manera de treballar i com gestionar les persones. Per a pal·liar aquest dèficit, el Govern ha decidit destinar 20.000 milions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la modernització i transformació digital de l'Administració Pública.

En els últims anys, l'Administració Pública espanyola ha liderat la transformació digital del servei públic. L'objectiu d'aquesta transformació és el d'aprofitar al màxim el potencial de les tecnologies de la informació i les comunicacions per a oferir un servei eficient a la ciutadania i les empreses.
En el camp de l'intercanvi electrònic de documents, Espanya va ser un dels pioners a plantejar l'obligatorietat de l'ús de la factura electrònica amb els seus proveïdors, que es va establir en 2015 per a factures iguals o superiors a 5.000 euros. També s'han posat en marxa altres iniciatives com el SII i el SILICIE.

Però, per a arribar a completar el seu procés de digitalització, l'Administració ha d'anar un pas més enllà i digitalitzar la base de tot el seu funcionament: les persones que la integren i el seu lloc de treball. Per a aconseguir-ho, s'han d'adoptar metodologies de treball que han demostrat ser altament efectives en altres sectors professionals.
Una d'elles és l’Agile, una metodologia de treball molt implantada en el sector tecnològic, que persegueix l'optimització màxima dels processos de treball per a guanyar en agilitat. Precisament la falta d'agilitat és una de les mancances més destacades de l'Administració Pública.

Aquesta metodologia es basa en el principi que les persones i les seves interaccions són més importants que les eines i els processos. Aquest principi també el comparteix la tendència del Customer Centric, que posa el consumidor al centre de totes les accions desenvolupades en una empresa, que també apliquem en eDiversa Group.

A més de les metodologies de treball, per a completar el procés de transformació digital de l'Administració Pública fa falta un canvi de mentalitat. Les persones que formen l'Administració han d'assimilar aquestes noves formes de treball i aprendre a comunicar-se de manera diferent. Per a ser efectiu, aquest canvi requereix de temps i d'esforç per part de cadascun dels integrants dels equips de treball.

Per a la culminació d'aquest canvi, és imprescindible invertir en formació dels treballadors. Només així el procés de transformació digital serà complet i ben assimilat per part de les persones. S'ha d'invertir en dotar els treballadors del sector dels coneixements i habilitats necessaris per a ser competents en el món digital. Així s'aconseguirà motivar el talent i atreure'l cap a aquest sector.