La Factura Electrònica serà obligatòria a Espanya. Aquesta és la idea que tots tenim clara de la Llei Crea i Creix. Però, a qui afectarà aquesta obligatorietat? La frase més utilitzada a les notícies que parlen del tema és: la Factura Electrònica serà obligatòria en les relacions comercials d'empreses i professionals. En aquest article volem completar aquest titular i aprofundir en com afectarà l'entrada en vigor de la Llei a certs col·lectius professionals.

Autònoms que facturen a client final
Els professionals que presten serveis a client final com ara psicòlegs, comerciants minoristes o tallers mecànics, tenen un doble rol. Com a receptors de factures dels seus proveïdors estaran subjectes al que s'estableix a la Llei, per tant, hauran de rebre aquestes factures en format electrònic. No obstant això, quan emetin les factures als seus clients, aquestes no hauran de ser electròniques perquè els consumidors finals no estan obligats a rebre les factures en aquest format.

Entitats no lucratives
Les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre es consideren consumidors finals o són empreses i, en conseqüència, han de complir amb el que s'estableix a la Llei?
L'article 2.bis Llei 56/2007 estableix que els “empresaris i professionals” hauran d'expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals. S'entén per empresari o professional (art. 5 de la Llei de l’IVA) aquelles persones o “entitats” que realitzin amb caràcter habitual, personal i directe, una activitat empresarial o professional, sigui quina sigui la finalitat o el resultat econòmic perseguit d'aquesta activitat.
Segons aquestes definicions les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre són empreses, per la qual cosa sí que estaran obligades a facturar electrònicament.

Vendes online
El mitjà pel qual es produeixi la transacció és indiferent de cara a l'aplicació de la Llei. L'únic aspecte a tenir en compte és si aquesta transacció és entre dues empreses o professionals, és a dir si es produeix en l'àmbit B2B. En aquest cas la factura corresponent haurà de ser en format electrònic. Si la venda és d'una empresa a un consumidor final, B2C, la factura només tindrà l'obligació de ser electrònica si el client ho sol·licita i per a les empreses prestadores de Serveis d'Especial Transcendència (SET) en les seves relacions B2C.

Factures emeses o rebudes des de fora d'Espanya
La Llei Crea i Creix afecta a les empreses que operen en el territori espanyol i no fa cap referència a les empreses de fora del territori. En conseqüència, es pot entendre que les factures emeses des d'Espanya a altres països de la UE tindran l'obligació de ser en format electrònic.

Per contra, la lògica diu que no es pot obligar a una empresa que estigui fora d'Espanya a facturar electrònicament a una empresa situada en territori nacional. Caldrà esperar a la publicació definitiva del Reglament tècnic de la Llei per saber com hauran de facturar les empreses estrangeres que operin amb empreses espanyoles.

Aquests són els principals dubtes que s'han plantejat respecte l'afectació de l'obligatorietat d'implementació de la Factura Electrònica en diversos col·lectius o escenaris professionals. Encara que amb la lectura detinguda de la Llei es poden aclarir la majoria d'ells, amb la publicació definitiva del Reglament Tècnic es coneixeran tots els detalls.

En els primers moments d'aquest canvi de paradigma respecte de la Factura Electrònica a Espanya, les empreses proveïdores de plataformes de Factura Electrònica, com Ediversa Group, serem en principal aliat de les empreses per a facilitar la transició. Si necessites acompanyament en tot aquest procés, pots contactar amb nosaltres i estarem encantats de guiar-te en tot el procés.